Odkazy

         Poradenské centrum pri ZPS a DSS Dolný Kubín

 

 

Bezplatne poskytuje pomoc a odborné poradenstvo  obetiam, domáceho násilia, osobám v sociálnej núdzi a osobám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.

Bezplatne poskytuje:
-    pomoc a odborné poradenstvo obetiam domáceho násilia, osobám v sociálnej núdzi a osobám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii
-    zabezpečenie právnej, psychologickej, sociálnej, pedagogickej pomoci
-    pomoc pri riešení bývania v krízovej situácii
-    spísanie konkrétnych právnych podaní najmä v oblasti rodinného práva (rozvod, určenie rodičovských práv a povinností, úpravu výživného,   zverenie dieťaťa do starostlivosti, .....)
-    pomoc pri spísaní rôznych písomností (žiadosti, odvolania, dohody, ....)
-    sociálnu asistenciu /polícia, súd, lekárske  vyšetrenia,.../
-    preventívne činnosti
-    sprevádzanie študentov počas odbornej praxe a konzultácie pri písaní bakalárskych, diplomových a iných študentských prác
-    pomoc pri riešení exekúcií


Klienti majú zabezpečenú úplnú anonymitu, žiadne údaje sa neposkytujú ďalším osobám ani inštitúciám, len s ich súhlasom.
Úkony vykonávané za klientov sa realizujú  len s ich súhlasom,  na základe písomného splnomocnenia.

Výnimku predstavuje situácia, kedy klienti odmietajú riešiť situáciu, sú v stave ohrozenia života a zdravia alebo je ohrozený život a zdravie ich najbližších.

Pracovníci poradenského centra klientom podrobne vysvetlia možnosti riešenia problému prostredníctvom osobných a telefonických konzultácií, elektronicky,  sprevádzajú ich počas celého obdobia (aj niekoľko rokov), kým sa situácia nevyrieši. Zároveň rešpektujú ich rozhodnutia, prispôsobujú sa ich potrebám, podporujú ich.

Kontakty:  tel.č.      0917 328 555
                  e-mail:   porad.centrumorava@gmail.com

Národná linka pomoci ženám prežívajúcim týranie a domáce násilie na bezplatnom telefónnom čísle : 0800 212 212
Centrum právnej pomoci v Žiline, tel.kontakt: 041/242 00 31

 

Dôležité informácie

NOVÉ! Minimálne výživné: 27,32 € mesačne

Úrok z omeškania-občania: 5 % ročne

NOVÉ! Životné minimum na dospelého 199,48

Minimálna mzda na rok 2018: 480  €

Trestný čin krádeže: viac ako 266 €

NOVÉ! Rodičovský príspevok: 214,70  €

Minimálny súdny poplatok: 16,50 €

Súdny poplatok za rozvod: 66 €