Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

M. Hattalu 2161

026 01 Dolný Kubín

IČO: 17060664

DIČ: 2020562324

e-mail: dddk@vuczilina.sk

Elektronická schránka na www.slovensko.sk

Meno a priezvisko:


Ako Vás kontaktovať(e-mail/telefón):


Dotaz:Riaditeľka:             

Ing. Tatiana Nesvadbová tnesvadbova@vuczilina.sk                       

Tel: 043/ 588 4880

Tel: 0905 752 932

 

Informátor:

Tel: 043/588 4881

 

Zdravotný úsek:

Tel: 043/588 4881 klp. 105
Tel: 0905 753 198

 

Blok A

Ošetrovňa 1. a 2. poschodie klp. 102          

Ošetrovňa 3. a 4. poschodie klp. 112

Blok B

Ošetrovňa klp. 107

 

Vedúca zdravotníckeho úseku:               

Mgr. Silvia Novotná

silvia.novotna@vuczilina.sk                        

 

Sociálny úsek:

043/588 4881 klp. 103                   

   

Vedúca sociálneho úseku:                 

Margita Chovancová             margita.chovancova@vuczilina.sk

 

Ekonomicko - prevádzkový úsek:

043/588 4881 klp. 104, 106   

        

Vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku:         

Jana Smolková

jana.smolkova@vuczilina.sk

043/588 4881 klp. 104

 

Psychológ:   

PhDr. Dušan Vlkolinský

dusan.vlkolinsky@vuczilina.sk   

043/588 4881 klp. 110   

 

Sociálny terapeut:                                   

043/ 588 4881 klp. 113

soc.terapeut@vuczilina.sk

soc.terapeut2@vuczilina.sk

 

Fyzioterapeut:

043/588 4881 klp. 109