Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín je situované na sídlisku Brezovec, na Hattalovej ulici. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

ZPS a DSS Dolný Kubín oznamuje príbuzným, priateľom a známym našich klientov, že dňa 20. novembra 2020 prebehlo v zariadení testovanie klientov a pracovníkov zariadenia antigénovými (Ag) rýchlotestami na COVID-19 s výsledkom:
VŠETCI BOLI ZATIAĽ NEGATÍVNI.
Ďalšie testovanie bude podľa pokynov MPSVaR SR, MZ SR a RÚVZ.
Oznamujeme príbuzným, že prijaté opatrenia i naďalej zostávajú v platnosti.
Pripravujeme však priestor pre návštevy príbuzných. Sledujte i naďalej web stránku zariadenia, kde v blízkom čase zverejníme bližšie pokyny k návštevám.
V Dolnom Kubíne, 20.11.2020                       Interný krízový tím pri ZPS a DSS Dolný Kubín

                                                                                 

OZNAM

Opatrením Regionálneho úradu verejného  zdravotníctva Dolný Kubín č. A2020/1392- RH-GT zo dňa 24.9.2020 a Príkazom predsedníčky ŽSK č.17/2020 zo dňa 7.10.2020 platí v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb  Dolný Kubín zákaz návštev.

Podrobnejšie  informácie  KLIKNITE  „TU “

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Dolný Kubín zo dňa 24.09.2020
Krízový plán na riadenie činností pri podozrení a ochorení na COVID - 19

Z prevádzkových dôvodov, sa doručené potravinové balíčky pre klientov, odovzdávajú v čase o 11:30 hod., o 16:00 hod. a o 18.00 h.  Ďakujeme za porozumenie a zhovievavosť.                                                                                                                V Dolnom Kubíne 13.10.2020     Interný krízový tím ZPS a DSS Dolný Kubín

Poďakovanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,  Ing. Eriky Jurinovej,  zamestnancom zariadení sociálnych služieb a videopozdrav pre klientov zariadení.
Poďakovanie              Videopozdrav

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Dotazník spokojnosti klienta ZPS A DSS Dolný Kubín...
Dotazník spokojnosti so službami ŽSK
Bohoslužby v ZPS a DSS Dolný Kubín / zatiaľ sa nekonajú / čítať viac...

 

pripravované aktivity a podujatia

Plán aktivít na mesiac november

Aktivity na mesiac november 2020 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...