Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín je situované na sídlisku Brezovec, na Hattalovej ulici. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Schválené projekty

„Seniori učia variť profesionálne vnúčatá“

V rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“

NADÁCIA TESCO

Dňa 30.07.2018 NADÁCIA TESCO v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame” podporila projekt s názvom „Seniori učia variť profesionálne vnúčatá“ vo výške 600 €. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín v mesiaci august zakúpilo potrebné spotrebiče a kuchynské doplnky na realizáciu projektu zameranú na kulinoterapiu – čiže prípravu jedál a pečenie. Projekt bude výnimočný tým, že spojí vzájomne sa obohacujúce skupiny - dve generácie. Seniori svojou neskutočnou láskou, nekonečnou trpezlivosťou a priestorom na sebarealizáciu budú deti motivovať pri pečení a varení.  Deti  svojou kreativitou a zručnosťou prekvapia svojich rodičov tým, čo sa všetko naučili. Na druhej strane, si deti  vytvoria pozitívne postoje k starším ľuďom, kontakt so starobou a naučia sa ju vnímať ako prirodzenú súčasť života.

V období od septembra do decembra 2018 zorganizujeme v rámci projektu sedem stretnutí v popoludňajších hodinách s deťmi zo Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne.

Touto cestou sa chceme poďakovať NADÁCII TESCO za finančnú podporu v sume 600 €.

SNY SA PLNIA...

V rámci projektu OPORA 2018 – Nadácia SPP

Dňa 21.06.2018 NADÁCIA SPP podporila  projekt vo výške 400 eur, za ktoré Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne zakúpilo stacionárny bicykel na individuálny plán pre prijímateľa sociálnych služieb pani Máriu K.

Sny sa plnia. Dôkazom toho je prijímateľka sociálnych služieb pani Mária K., ktorá dlhodobo túžila po vlastnom stacionárnom bicykli, ktorý by bol prispôsobený jej zdravotnému stavu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov si ho nemohla žiaľ dovoliť. Pani Máriu K. sme sa aj napriek jej nedostatku finančných prostriedkov snažili podporiť a naplniť jej dlhodobú túžbu. Sen pani Márie K. sa nám podarilo v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne naplniť vďaka podpore od Nadácie SPP. Stacionárny bicykel bude slúžiť na zlepšovanie psychického, fyzického, a teda celkového zdravotného stavu klientky.

Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii SPP za finančnú podporu v sume 400 euro.

 

pripravované aktivity a podujatia

Plán aktivít na mesiac október 2018

Aktivity na mesiac október 2018 čítať viac...

Plán aktivít na mesiac september 2018

Aktivity na mesiac september 2018 čítať viac...

Staršie aktivity

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...