Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín je situované na sídlisku Brezovec, na Hattalovej ulici. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI KLIENTA ZPS A DSS Dolný Kubín...

Dotazník spokojnosti so službami ŽSK

Bohoslužby v ZPS a DSS Dolný Kubín čítať viac...

pripravované aktivity a podujatia

Plán aktivít na mesiac marec 2020

Aktivity na mesiac marec 2020 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...