Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín je situované na sídlisku Brezovec, na Hattalovej ulici. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

Oznam

ZPS a DSS Dolný Kubín oznamuje príbuzným a verejnosti, že prijaté opatrenia vzhľadom na epidemiologickú situáciu ostávajú v platnosti i naďalej.

Z prevádzkových dôvodov, čerpania dovoleniek pracovníkov MENÍME NÁVŠTEVNÉ HODINY

Návštevy klientov sú možné:

Od pondelka do piatka , v čase od 9.15 hod.  do 16.45 hod.

Obedná prestávka je od 11.45 hod. do 12.45 hod.

Počas víkendov sú návštevy dočasne zrušené.

Interval návštevy je potrebné dodržiavať - v exteriéri maximálne do 60 minút, v interiéri zariadenia maximálne do 30 minút len pri imobilných klientoch.

Nahlasovanie návštev  : počas pracovných dní – od 7.00 hod.  do  14.30 hod. – vždy na ďalší deň, na telefónnom čísle 043/5884 881, kl. 103 – sociálny úsek

Ďakujem príbuzným a známym za ústretovosť a pochopenie pri zmene návštevných dní.

Dolný Kubín 31.07.2020                                                                                  Interný krízový tím

                                                                                                          pri ZPS a DSS Dolný Kubín

Čestné prehlásenie - návšteva pri vstupe do  ZPS a DSS DK

 

Vzhľadom na personálne a priestorové možnosti  nášho zariadenia, prosíme  návštevy,  aby  presne dodržiavali  časové intervaly  objednanej návštevy, ktoré si vopred  telefonicky dohodli na tel. čísle  043/5884 881 klapka 103 sociálny úsek. Umožnené návštevy budú len pre objednaných príbuzných. Prosíme tiež príbuzných o pochopenie  frekvencie návštev z dôvodu, aby sa návštevy mohli postupne vystriedať u všetkých. 

Ďakujeme za porozumenie.

V Dolnom Kubíne 08.06.2020                                                                    

Interný krízový tím

                                                ZPS a DSS Dolný Kubín

Ďakujeme

príbuzným a známym našich obyvateľov, že trpezlivo rešpektovali zákaz návštev v zariadení v záujme zachovania života a zdravia. Zároveň Vás všetkých prosíme, aby ste nenosili potraviny, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie vírusové ochorenie, v dôsledku čoho by sme museli opäť pristúpiť k obmedzeniu návštev.

ZPS a DSS Dolný Kubín

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín, v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté v zariadeniach sociálnych služieb, s cieľom predísť šíreniu ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu a získavanie akýchkoľvek informácií využili e-mailovú a telefonickú komunikáciu prostredníctvom kontaktov uvedených na našej stránke, kde sú uvedené všetky e-mailové a telefonické kontakty. Komunikácia je možná aj cez elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk

Bližšie informácie: tel. č. +421 43 5884881, e-mail: dddk@vuczilina.sk

Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a iné dokumenty Vám odporúčame posielať poštou.

Oznamujeme občanom a príbuzným klientov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Dolný Kubín, že počas krízového stavu , až do odvolania,  zariadenie pracuje v obmedzenom režime s obmedzeným počtom pracovníkov. Prosíme Vás preto o zhovievavosť. V prípade, že je potrebné zabezpečiť nákupy, alebo iné nevyhnutné veci pre klientov zariadenia od svojich príbuzných, je možné ich nechať na vrátnici v budove, avšak pod podmienkou dodržania všetkých hygienických opatrení.  

V prípade zmeny skutočností, alebo zmeny zdravotného stavu klientov Vás budeme kontaktovať my. Ďakujeme.

Krízový plán na riadenie činností pri  podozrení a ochorení na COVID - 19

Poďakovanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,  Ing. Eriky Jurinovej,  zamestnancom zariadení sociálnych služieb a videopozdrav pre klientov zariadení.

Poďakovanie              Videopozdrav

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI KLIENTA ZPS A DSS Dolný Kubín...

Dotazník spokojnosti so službami ŽSK

Bohoslužby v ZPS a DSS Dolný Kubín čítať viac...

pripravované aktivity a podujatia

Plán aktivít na mesiac september 2020

Aktivity na mesiac september 2020 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...