Voľné pracovné miesta

 

Názov funkcie: Zdravotnícky asistent

Počet voľných pracovných miest:  2

Požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent

vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Pracovný pomer: na dobu určitú

Pracovný čas: od 6.00 do 14.00 hod.

Nočná práca: áno

Ďalšie predpoklady :

Bezúhonnosť

Trpezlivosť

Spoľahlivosť

Osobnostné a morálne predpoklady

Pozitívny vzťah k starším a chorým ľuďom

Požadované doklady :

Stručný profesijný životopis

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Termín nástupu: ihneď

Kontakt:
kontaktná osoba: Ing. Tatiana Nesvadbová
tel. : 043/5884880

e-mail: dddk@vuczilina.sk