Verejné obstarávanie

 

ROK 2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 s cenami vyššími ako 5 000 EUR

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.01.2017 - 31.03.2017

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.07.2017 - 30.09.2017

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.10.2017 - 31.12.2017

ROK 2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5000 EUR

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.07.2016 - 30.09.2016

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie od 01.10.2016 - 31.12.2016

ROK 2015

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní .
 

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2015
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2015
Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015