ZÍSKANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Z MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV -

ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV.

 

 

V roku 2017 sa Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne zapojilo do grantových programov a následným vypracovaním projektov – aktivít, zameraných na zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb a to v počte 13 projektov, z toho 11 projektov neschválili a dva projekty sa nám podarilo zrealizovať v mesiaci december 2017.

SCHVÁLENÉ A ZREALIZOVANÉ PROJEKTY  V ROKU 2017

Projekt „Multifunkčnej miestnosti“, ktorý bol podaný na konci roka 2016 prostredníctvom výzvy MPSVaR o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a schválený v máji 2017 sumou 930,00 €. Projekt  sa realizoval v období od septembra – decembra 2017. Cieľom predkladaného projektu bolo dovybavenie miestnosti a realizovanie terapií, kde sme sa snažili dosiahnuť celkové zlepšenie zdravotného stavu a zvýšenia kvality života.

NADÁCIA ORANGE  - grantový program „DARUJTE VIANOCE 2017.“ Tento projekt sme uskutočnili v mesiaci  december vďaka programu Darujte Vianoce 2017 Nadácie Orange a to podporenou sumou 225,00 €. Projekt s názvom „Čarovné Vianoce“ sme využili na nákup oblátkovača s príslušenstvom a nákupom potravín.

NADÁCIA ORANGE  - grantový program „DARUJTE VIANOCE 2017.“ Tento projekt sme uskutočnili v mesiaci  december vďaka programu Darujte Vianoce 2017 Nadácie Orange  a to podporenou sumou 100,00 €. Projekt s názvom „Vianočné puto“ sme využili na nákup vianočného stromčeka, ozdôb a kreatívneho materiálu na vianočnú výzdobu zariadenia.

PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2017                                                     

JANUÁR

Nadácia ESET - Ochrana zdravia a charita – projekt pod názvom „Liečba pohybom“ dovybavenia rehabilitačnej a spoločenskej miestnosti, prostredníctvom zakúpených rehabilitačných pomôcok

NADÁCIA TESCO  - program „Vy rozhodujete, my pomáhame“     2. edícia. Projekt s názvom „Holandský biliard“ – nákup biliardových stolov a doplnkov

FEBRUÁR

DM Drogéria - pre lepší svet spoločne DM – projekt pod názvom „Čarovný múr“ – revitalizovanie a maľovanie múru

MAREC

Nadácia VÚB  - Otvorená grantová schéma pre Nádej – Umenie lieči - projekt pod názvom „Svet farieb“ projekt zameraný na arteterpiu – liečbu umením

APRÍL

Nadácia SPP - program OPORA – zameraný na individuálny plán klienta –  precvičovanie kognitívnych schopností prostredníctvom reminiscenčnej (spomienkovej) terapie

MÁJ

Nadácia Slovenskej sporiteľne - projekt pod názvom „Čarovný múr“ – revitalizovanie a maľovanie múru

Nadácia ESET - Ochrana zdravia a charita – projekt pod názvom „Miesto oddychu“ dovybavenie oddychovej-relaxačnej miestnosti

JÚN

Nadácia EPH - Oporný bod – projekt zameraný na uľahčenie manipulácie s imobilným prijímateľom sociálnych služieb a to montážou stropného zdvíhacieho systému

NADÁCIA TESCO  -  program „Vy rozhodujete, my pomáhame“    3. edícia -  projekt s názvom „Holandský biliard“ – nákup biliardových stolov a doplnkov

SEPTEMBER

Nadácia ESET - Ochrana zdravia a charita – projekt pod názvom „Miesto oddychu“ dovybavenie oddychovej-relaxačnej miestnosti

NOVEMBER

Nadácie poštovej banky - Nápad pre tri generácie - projekt pod názvom „Čarovný múr“ – revitalizovanie okolia zariadenie a maľovanie múru folklórno – umeleckými a animovanými maľbami

DECEMBER

NADÁCIA ORANGE  - grantový program „DARUJTE VIANOCE 2017 - projekt pod názvom „Čarovné Vianoce“

NADÁCIA ORANGE  - grantový program „DARUJTE VIANOCE 2017 - projekt s názvom „Vianočné puto“

PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2018 

MAREC

Nadácia VÚB  - Otvorená grantová schéma pre Nádej – Umenie lieči - projekt pod názvom „Svet farieb“  zameraný na arteterpiu – liečbu umením

NADÁCIA TESCO  -  program „Vy rozhodujete, my pomáhame“    4. edícia. Projekt s názvom „Seniori učia variť profesionálne vnúčatá“ podpora a zlepšenie generačných a sociálnych vzťahov v rámci kulinoterapie – príprave varenia a pečenia.

APRÍL

Nadácia SPP - program OPORA – zameraný na individuálny plán klienta –  nákup relaxačného kresla, steppera, rotopedu

Nadácia SPP - program OPORA – zameraný na individuálny plán klienta  - nákup stacionárneho bicykla