Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín              

 

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu."

 Oskar Morgenstern

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín je situované na sídlisku Brezovec, na Hattalovej ulici. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Formou celoročnej pobytovej služby poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení,  ambulantnou formou  odbornú činnosť v základnom sociálnom poradenstve.

Poskytnúť pomoc v pravý čas, keď doma to už nejde, keď na vás doľahla ťarcha choroby, úbytok fyzických a psychických síl, vysoký vek, vyčerpanosť,  osamotenosť, či iné vážne dôvody.

Nebojte sa otvoriť naše dvere, príďte, pozrite si naše zariadenie, oboznámite sa s ponukou služieb, ktoré tu poskytujeme. Stretnete tu rovesníkov, uvidíte izby, príslušenstvo, spoločenské miestnosti, knižnicu, kaplnku, teda prostredie, kde môžete v budúcnosti s pomocou pracovníkov zariadenia prežiť krásnu a zmysluplnú jeseň života.

Nebojte sa požiadať o pomoc, nikdy nie je neskoro.

Naše dvere sú vždy otvorené. Nájdete tu zamestnancov zanietených pre prácu a poskytovanie pomoci odkázaným seniorom. Táto práca nie je len o vedomostiach a profesionalite, ale veľakrát aj o trpezlivosti a ľudskosti.

V našom zariadení budete mať vlastné súkromie. Keď zatúžite po spoločnosti, vždy je na blízku osoba, ktorá sa vám bude venovať – sused, susedka na vedľajšej izbe, s ktorou si môžete vypiť šálku čaju, alebo kávičku. Môžete sa venovať koníčkom, na ktoré ste nemali čas. Presvedčíme vás, že ešte máte schopnosti, ktoré zvládnete a naučíme vás pracovať s počítačom a zvládnete aj internet.

Naša ponuka aktivít je pestrá, preto sa snažíme v našom zariadení budovať seriózny vzťah ku klientom a príbuzným, ktorý je založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou. Naše služby sú založené na ľudskosti, vľúdnosti a trpezlivosti.

Mapa zariadenia