GDPR ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa